BALU PARK

Információk a Parkról

ÁRAINK

Gyerek belépőjegy: 40 RON
(Minden 14 év, illetve 150 cm testmagasság alatti gyermek számára váltható.)

Felnőtt belépőjegy: 50 RON

– minden jegy 3 órás parkhasználatra érvényes
– csoportos kedvezmények válthatók

NYITVA TARTÁS

Március 30-tól December 15-ig.

Hétfő –Vasárnap 9:00 és 19:00 óra között.

Péntek – Vasárnap 9:00 és 19:00 óra között.

A pénztár 17:00-kor zár.

Megközelítés

Autóval: Hargitafürdő a 138A jelzésű úton közelíthető meg. Csíkszeredától 22, Székelyudvarhelytől 46 km-re található.

Tömegközlekedéssel: Autóbusz indul Csíkszeredából Hargitafürdőre minden hétköznap délután 15 órakor. Hargitafürdőről Csikszeredába minden hétköznap reggel 7 órakor indul autóbusz. Hétvégén nincs autóbuszjárat.

Parkolási lehetőség: A Balu Park bejárata mellett közvetlenül

Házirend

 • 1. A pályák területére engedély nélkül a belépés szigorúan tilos.
 • 2. A pálya belépőjegy befizetésével a következő szolgáltatások vehetők igénybe: a felszerelések használata, a biztonsági védőfelszerelések és azok egyéni használatának ismertetése (oktatása), a szakképzett segítők állandó figyelme alatt.
 • 3. A pálya területére kísérőjeggyel is be lehet lépni, de ebben az esetben a pályákat nem lehet használni.
 • 4. Mindenki, aki belép a BALU PARK – ba érvényes belépővel a területre külön baleseti biztosítással rendelkezik.
 • 5. Nyitva áll
  – egyénileg és csoportosan érkező felnőttek számára,
  – 100 cm magasságot elérő gyermekek számára (4 gyermek mellett legalább 1 felnőtt kísérete kötelező,
  – 3 éves kortól csak szülői felügyelettel.Mindezek kizárólagosan szakképzett felügyelők figyelme (felügyelete) alatt.
  A belépőjegy megvásárlásával minden felhasználó értelemszerűen teljesen elfogadja a park szabályait. Ez minden tevékenységre érvényes.
 • 6. Kizárólag a BALU PARK által biztosított (egyéni) felszerelés használható a Kalandpálya területén, úgy mint: beülők, sisakok, kötelek, kantárak, karabinerek, csigák. Az eszközök a belépő befizetésével bérelhetők. Minden elveszett és sérült (nem rendeltetésszerűen használt) eszközt ki kell fizetni. A szakképzett személyzet által elmondottak alapján lehet használni a felszereléseket.
 • 7. Minden résztvevő számára (korosztálytól és tudás szinttől függetlenül) kötelező a gyakorló pályán lévő eszközök biztonságos használatának elsajátítása, és a biztonsági szabályok ismerete.
 • 8. A gyakorlás során csak a biztonságtechnikai eszközök megfelelő kezelésének elsajátítása után mehet a nehezebb pályákra. Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a biztonságtechnikai szempontból alkalmatlan személyeknek a részvételt a pályán. A gyakorló pályán lévő eszközök használatát az oktatók értékelik. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy aki ennek nem felel meg, nem használhatja a kalandpark pályáit. (Természetesen ebben az esetben a részvételi díjat visszafizetjük).
 • 9. Kölcsönzött felszerelés kiadása, átvétele
  A biztosító-, mászó felszereléseket csak biztonságos állapotban lehet átadni a felhasználó részére. A kiadás tényét írásban rögzíteni kell, az átvevőnek aláírásával kell igazolnia. Az átvett felszerelések megfelelő állapotáról meg kell győződni, annak tényét írásban kell rögzíteni. Az átvétel tényét a kölcsönbevevőnek aláírásával kell igazolnia.
 • 10. A BALU PARK területére élő állat behozatala szigorúan tilos.
 • 11. A pálya területén dohányozni szigorúan tilos, kivéve az erre kijelölt helyeken.
 • 12. A pályák alkohol, drog vagy gyógyszer befolyásoltsága alatt nem használhatóak. Ezeket a pálya területére behozni tilos, a helyszínen nem fogyaszthatók, kivéve ha az ügyvezető igazgató külön engedélyt ad erre. Fenntartjuk a jogot, hogy aki nem tesz eleget ezeknek a feltételeknek, nem használhatja tovább a pályákat.
 • 13. A pályákat testmagasság szerinti besorolás alapján lehet használni. (Lásd az útmutató szerint)

A kötelező biztonsági előírások alkalmazása

M.3.1. A BALU PARK MAGASLATI KÖTÉLPÁLYÁN használatos biztosítás szabályai

 • 1. Kötéltechnikai biztosítás használata nélkül semmilyen tevékenység nem végezhető.
 • 2. Felső biztosítással történő mozgáshoz önbiztosításra alkalmas zuhanás elleni egyéni védelmi rendszert szükséges alkalmazni!
 • 3. A mászó személy méretéhez, testalkatához igazodó beülő hevederzetet kell használni. A beülő hevederzetet csak biztonságosan összekapcsolt, lebiztosított állapotban használható.
 • 4. A mászó személynek fejvédő sisak használata kötelező! Fejről történő leesés ellen rögzíteni kell a csatszerkezetét.

M.3.2. Biztosítás:

Az üzemeltetés során az adottságokhoz igazítottan történt meg a kialakítása, a legkedvezőbb biztosítás kialakításának megfelelően.

Felső biztosítás: A felső biztosítással történő magasban végzett feladatok során a biztosítás elve, a zuhanás lehetőségének kizárása mellett, statikus biztosítási módok megválasztása. A szolgáltatást igénybe vevő látogató testét nem érheti káros „megtartási rántás”, minél kisebb zuhanási hossz mellett, minél nagyobb energia elnyelése. Az esés lehetőségének kizárását a statikus elemek szavatolják.

 • 1. A „beavató” óra kötelező (gyakorló pálya).
 • 2. Minden beülőt, amit használ, nem adhat kölcsön, és nem cserélheti el másokkal.
 • 3. Mielőtt elkezdi a pályát (pályára lépés előtt) minden alkalommal szükséges szólni az pályafelügyelőknek.
 • 4. Minden platformról indulás előtt ellenőrizze a beülő szoros illeszkedését.
 • 5. A vendégek folyamatos biztonsága érdekében a karabinereket állandóan a biztosító drótkötélhez (piros jel) kell kapcsolni.
 • 6. Minden akadálynál egy tábla (ábra) mutatja vagy írja a legideálisabb pozíciót.
 • 7. Mielőtt a lecsúszik az akadályon, jól ellenőrizze, hogy a biztonsági karabiner rajta van a biztosító (piros jel) drótkötélen.
 • 8. Amennyiben nem használja a csigát (nem szükséges az akadályhoz), akkor azt a beülőhöz kell kapcsolni (csatolni) és lezárni a karabinerével.
 • 9. Egy időben csak egy ember tartózkodhat az akadályon és platformonként három résztvevő lehet fenn.
 • 10. A lecsúszásnál tilos a drótkötelet megfogni kézzel mindaddig, amíg a csiga meg nem áll. Kötelező a lábat megemelni.
 • 11. Tilos ugrással indulni a csúszásoknál.
 • 12. Minden átcsúszásnál kötelező fékezni a végén lábbal.
 • 13. A „GYAKORLÓ”, próba pályagyakorlás után, minden résztvevő saját felelősségével használhatja a pályákat.
 • 14. A résztvevők felelősek a biztonsági előírások szigorú betartására, nevezetesen ez azt jelenti, hogy állandóan (mindig) kapcsolódnak a biztonsági drótkötelekhez (piros jelzés).
 • 15. Maximum 1 fő (résztvevő) akadályonként, platformonként maximum 3 fő résztvevő lehet. A biztonsági távolságot minden esetben be kell tartani.
 • 16. Minden személy, aki veszélyesen viselkedik és ezáltal veszélybe sodorja a többi résztvevőt (veszélyezteti a többiek biztonságát) automatikusan kizárja magát.
 • Tilos köveket dobálni, illetve tilos szemetelni és szennyezni a természetet (papír, ételmaradék, ital, stb.).
 • 17. Szigorúan tilos a park egész területén a dohányzás.
 • 18. A látogatóknak (hozzátartozók, vendégek), akik nem használják a pályákat kötelező a fokozott figyelem a gyalogösvényeken (gyalogút).
 • 19. A gyerekek csak felnőtt hozzátartozó felelősségére (kíséretével) tartózkodhatnak a parkban.
 • 20. Az értékmegőrző szekrények az Vendégek rendelkezésére állnak.
 • 21. A park területén elhagyott vagy ellopott tárgyakért nem vállalunk felelősséget.
 • 22. Minden résztvevő kötelezi magát, hogy nem vesz részt (nem áll) alkoholos, drogos, gyógyszeres befolyásoltság alatt, amely veszélyes és ártalmas lehet az éberségre.
 • 23. Minden résztvevő (kötelezi magát) köteles civil felelősséget biztosítani, emberi felelősséggel tartozik a társaiért.

A szabályok megszegése a résztvevő kizárását vonja maga után!